User talk:Ponifasio

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Sole o lea lava e kau faakaikai aku le faaaoga o le kalakalagoa i luga o le wiki...vaai e le ga o ka'ua e mafai ga kalagoa ai e maua uma lava e kagaka ia e access i lau page. haha O ai mai???

Contents

Thread titleRepliesLast modified
«no subject»014:38, 5 September 2008
«no subject»014:24, 5 September 2008
Malo009:37, 5 September 2008
Talofa009:36, 5 September 2008
«no subject»009:29, 5 September 2008

«no subject»

Ole a le kala,ta o e makamaka le kilikiki.

Laigaleia (talk)14:38, 5 September 2008

«no subject»

Uso ai ua i luga uma au aka

Laigaleia (talk)14:24, 5 September 2008

uso o a mai?

Laigaleia (talk)09:37, 5 September 2008

Hi Poni, sei kau discuss mai.. what do you think of wiki wiki or kope kope.

V.okesene (talk)09:36, 5 September 2008

«no subject»

O le a se kala mai kua i ga i le faiga o le discussion?

Aquinas01 (talk)09:29, 5 September 2008