User talk:Laigaleia

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Malo Atoa!! O a mai le wiki...seki a??

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Leia Faiumu113:19, 5 September 2008

Leia Faiumu

Seki a le aka sole!!! Future PM or Pastor???

Aquinas01 (talk)13:07, 5 September 2008

Aua le ula Faka,

Laigaleia (talk)13:19, 5 September 2008