TDR

From WikiEducator
Jump to: navigation, search
Frontal generic UOC.jpg

FULL DE RUTA DE TÈCNIQUES DOCUMENTALS APLICADES A LA RECERCA
L'objectiu d'aquest wiki és ser un itinerari del procés d'aprenentatge de l'assignatura Tècniques documentals aplicades a la recerca.
Logo TDR.jpg

Enfocament conceptual:
Habitualment les tècniques documentals aplicades a la investigació es restringinxeigen a análisis bibliomètrics derivats de la producció científica. Però les tècniques documentals es poden aplicar als processos d’obtenció, organització, distribució i estudi de la informació sobre R+D+I.

En concret l’assignatura “Tècniques documentals aplicades a la recerca” ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer com avaluar la recerca, com obtenir finançament per dur-la a terme i quins mètodes i tècniques es poden aplicar per realitzar recerca en l’àmbit de les Ciències de la Informació. L’assignatura també té una vessant més pràctica centrada en la cerca, gestió de la informació i difusió dels resultats.

Objectius generals:

  • Gestionar la informació de projectes de recerca.
  • Presentar resultats.

Objectius complementaris:

  • Assentar coneixements teòrics relacionats amb la recerca, desenvolupament innovació.
  • Aprendre a identificar i concretar les necessitats dels usuaris.
  • Aprendre a localitzar les fonts d’informació específiques de l’àmbit en què es realitza la recerca i a utilitzar-les eficientment per extreure les dades necessàries.
  • Convertir la informació en coneixements estructurats i convertir aquest coneixement en un producte escrit final accessible als usuaris finals.
  • Desar adequadament la informació recollida i produïda pensant en la reutilització i el fàcil accés.
  • Disposar d’un mapa de recerca de l’àmbit de la Documentació i quins mètodes i tècniques de recerca es poden aplicar.SUMARI:

a) Recerca, desenvolupament i innovació.
b) Indicadors d'avaluació.

a) El projectes de recerca
b) Mètodes i tècniques de recerca
c) Els projectes de recerca a l’àmbit de la Informació i Documentació

a) Necessitats d’informació
b) Fonts d’informació
c) Gestió de la informació
d) Visualització dels resultats


AVALUACIÓ CONTINUADA:


Els responsables inicials d'aquest manual són els docents d'aquesta assignatura a la UOC:
Núria Ferran
Mario Pérez-Montoro
ISBN 978-84-693-6473-4