TDR/PAC 3: mòdul 3

From WikiEducator
< TDR
Jump to: navigation, search

PAC 3: CercaIcon activity.jpg
Activity
WORKSHOP VIRTUAL: REFWORKS

Es convidarà durant dues setmanes a l'aula virtual de l'assignatura a una professional de la Biblioteca Virtual de la UOC experta en ús i gestió de la informació digital. Ella presentarà el software que podeu utilitzar com a gestor bibliogràfic per importar les cerques, gestionar els resultats i presentar la vostra cerca d'informació.


Icon activity.jpg
Activity
PAC 3
  • Les pràctiques d'aquesta assignatura es basen en el cas d'estudi presentat en la PAC1.

TASQUES DE LA PAC 3
Realitzar una cerca bibliogràfica per a l'àmbit de recerca del cas d'estudi plantejat en la part pràctica de l'assignatura.

  • Identificar el tema o temes de la consulta. Si és necessari consulteu obres de referència com enciclopèdies, diccionaris, atlas
  • Extreure els termes més significatius. Extreure de forma intuïtiva, però al mateix temps exhaustiva, els termes més representatius de la demanda d’informació escollida. Identificar sinònims i traduccions a altres llengües (com a mínim català, castellà i anglès) dels termes escollits.
  • Cercar els termes seleccionats en llenguatges documentals d’indexació. Utilitzeu els llenguatges documentals proposats a "Elements de suport".
  • Seleccionar les fonts d’informació (catàlegs, bases de dades, directoris i motors de cerca, repositoris d'accés obert) més adequades per fer la cerca. Cal justificar de forma clara i explícita les raons que han conduït a seleccionar els recursos escollits. En principi, podeu utilitzar les fonts de la biblioteca de la UOC (catàlegs, bases de dades…) i podeu provar també el repositori e-lis. A "Elements de suport" us posem els manuals d'utilització de cada base de dades.
  • Analitzar les fonts d’informació seleccionades. Trieu 3 fonts de les seleccionades i valoreu-les a través dels següents indicadors.
  • Realitzar la cerca d’informació en tres fonts d’informació d’entre les 3 fonts seleccionades.
  • Comparar les prestacions dels diferents recursos utilitzats. Cal especificar tot el procés de cerca realitzat:

- nivell de cerca seleccionat (p. ex. Cerca avançada, cerca simple...)
- camps de consulta utilitzats.
- termes emprats.
- operadors booleans, de truncament, de proximitat… emprats.
- equació de cerca.
- comentari i valoració dels resultats obtinguts.

  • Presentar els resultats definitius. A partir del gestor bibliogràfic Refworks podeu importar els resultats de les vostres cerques a una base de dades i podeu realitzar de forma automàtica la presentació dels resultats seguint la norma ISO 690 (UNE 50-104) per a documents impresos i ISO 690-2 per a documents electrònics que el mateix software ja contempla.
ELEMENTS DE SUPORT