TDR/Mòdul 3: Cerca i gestió d'informació per a la investigació i difusió dels resultats

From WikiEducator
< TDR
Jump to: navigation, search

Mòdul 3: Cerca i gestió d'informació per a la investigació i difusió dels resultats

(2,5 crèdits)
a) Necessitats d'informació
b) Fonts d'informació
c) Gestió de la informació
d) Visualització dels resultatsIcon objectives.jpg
Objectives
objectius i continguts

Una vegada coberts, a partir dels mòduls I i II, els objectius d’introduir-vos en el paper de la investigació en l’actual Societat del Coneixement i en el context de la praxi científica, entrarem ara en l’àmbit la gestió de la informació dins dels projectes d’investigació. En aquest cas, l’objectiu principal d’aquest últim mòdul és triple. En primer lloc, es persegueix que l’estudiant adquireixi i consolidi els fonaments de recerca i recuperació de la informació que es veuen implicats en el context d’una investigació científica, centrant-nos, de manera especial, en les habilitats necessàries per buscar i avaluar les fonts d’informació involucrades en aquest tipus de processos. En segon lloc, s’intenta familiaritzar a l’estudiant amb algunes de les solucions tecnològiques més estandarditzades per gestionar tots els aspectes informacionals (control de registres, elaboració de bibliografia d’acord amb estàndards, etc.) que vertebren una part important de la praxi científica i que són una peça imprescindible en el desenvolupament d’aquesta classe projectes. Finalment, en tercer lloc, es pretén que l’estudiant conegui i utilitzi les principals propostes de visualització de resultats que s’utilitzen habitualment en els documents creats per a la difusió dels resultats obtinguts a partir del desenvolupament dels projectes d’investigació.

Icon activity.jpg
Activity
LECTURES

Per cobrir aquest triple objectiu, hem decidit triar una sèrie de lectures que cobreixen, respectivament, cadascun d’aquests objectius parcials.

Respecte al primer dels objectius (adquirir i consolidar els fonaments de recerca i recuperació de la informació al context d’una investigació científica) hem triat la següent lectura:

CHECA, Ana María i MASIP, Pere (2007). Fonaments de cerca i recuperació d’informació. Barcelona: EdiUOC.

En aquesta lectura, els autors intenten cobrir els següents objectius. D’una banda, introduir els conceptes fonamentals del procés de recerca i recuperació de la informació. Per un altre, donar a conèixer les tècniques i metodologies bàsiques de recuperació de la informació en entorns electrònics. A més, pretenen que s’adquireixi la capacitat d’anàlisis i de síntesis que permeti satisfer les necessitats d’informació plantejades i que es desenvolupin les habilitats necessàries per definir consultes i executar-les. Finalment, intenten cobrir l’objectiu de familiaritzar a l’estudiant amb les principals tipologies de fonts d’informació fent un èmfasi especial en les eines de recerca a Internet.

Respecte al segon dels objectius (introduir a l’estudiant en algunes de les solucions tecnològiques més estandarditzades per gestionar la informació en la praxi científica), com material de treball hem triat els tutorials de l’aplicació Reftworks i alguns materials de suport. En aquest sentit, s’han seleccionat els manuals d’ús de les bases de dades acadèmiques de la biblioteca de la UOC, l’accés a Refworks, el seu manual i el manual de e-lis

Respecte a l’últim dels objectius (introduir les principals propostes de visualització de resultats que s’utilitzen en la difusió dels resultats obtinguts a partir del desenvolupament dels projectes d’investigació) hem triat les següents lectures:

PÉRTEGA DÍAZ, S. y PITA FERNÁNDEZ, S. (2001). Representación gráfica en el Análisis de Datos.Media:Representación_gráfica_en_el_Análisis_de_Datos.pdf‎

UNIVERSIDAD JAUME I. Representación de resultados.Media:Representación_de_resultados.pdf‎

A la primera de les dues lectures, a partir d’una caracterització diferenciada de les variables quantitatives i les qualitatives, els autors introdueixen d’una forma molt genèrica les diferents estratègies per representar respectivament aquests tipus de variables, oferint alguns consells pràctics per desenvolupar adequadament la implementació d’aquesta visualització.

En la segona de les lectures, els autors aborden d’una forma exhaustiva la representació gràfica dels resultats dels projectes d’investigació, constatant la seva utilitat en el procés d’anàlisi estadístic i la presentació de dades. En aquesta línia, es descriuen els diferents tipus de gràfics que podem utilitzar i la seva correspondència amb les diferents etapes del procés d’anàlisis.


Gestió bibliogràfica

  • Gestor bibliogràfic Refworks: [[1]]


  • Manual de Refworks Biblioteca UOC [2]
  • Manual d'utilització de Refworks: [3]
  • Fitxa tècnica del Refworks al CBUC: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya:[4]
  • Recursos sobre Refworks en castellà: [5]


  • Manuals de les bases de dades de la biblioteca de la UOC: [6]
  • Accés a les bases de dades de la biblioteca, des de Biblioteca/Col·lecció Digital.


Visualització dels resultats

  • Representación gráfica en el Análisis de Datos [7]
  • Material didàctic de l'assignatura "Análisis y diseño de sistemas de la información" d'Enginyeria Informàtica de la Univ. Jaume I. [8]

Icon activity.jpg
Activity
[PAC 3 ]