WikiEdProfessional eLearning Handleiding/Didactische concepten/Didactische concepten voor het optimaal benutten van e-learning

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

De meeste mensen zijn het erover eens dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de rol en invloed van media (informatie- en communicatietechnologie) op het leren en onderwijzen wanneer media op vakkundige wijze in de onderwijservaring worden verwerkt (zie The Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1991: Schank, & Cleary, 1995; Schank, 1997). Hiervoor moeten we ons in eerste instantie richten op het zorgvuldig construeren van de leerervaring, in plaats van op de presentatie van de leerstof of de technologie. Dit betekent dat zorgvuldig moet worden uitgedacht wat de leerlingen gaan doen in de leeromgeving.

Dit concept van "leren door te doen" is dankzij onder andere Roger Schank en zijn collega's algemeen bekend geworden en vormt de kern van didactische concepten die zijn gericht op het optimaal benutten van e-learning (zie Schank, 1997). Voorbeelden van dergelijke didactische concepten zijn "scenariogestuurd leren" (zie Naidu, Menon, Gunawardena, Lekamge, & Karunanayaka, 2005), "op doelstellingen gebaseerd leren" (zie Naidu, Oliver, & Koronios, 1999; Schank, Fano, Jona, & Bell, 1994), “probleemgestuurd leren” (zie Barrows, 1994; Hmelo, Holton, & Kolodner, 2000; Naidu, & Oliver, 1996; Naidu, & Oliver, 1999), “casusgestuurd leren” (zie Lynn, 1996: Rangan, 1995; Carrol & Rosson, 2005), “leren door te ontwerpen” (zie Naidu, Anderson, & Riddle, 2000; Newstetter, 2000), en “op rollenspel gebaseerd leren” (zie Ip, & Linser, 1999; Linser, Naidu, & Ip, 1999). Deze didactische concepten zijn gebaseerd op de principes van het constructivisme en situated cognition en op de overtuiging dat het leerproces het meest doeltreffend is wanneer het in een bepaalde context wordt geplaatst en wordt gepresenteerd tegen een echte en authentieke achtergrond.

Scenariogestuurd leren

Probleemgestuurd en op doelstellingen gebaseerd leren

Casusgestuurd leren

Leren door te ontwerpen

Op rollenspel gebaseerd leren

Dankwoord