Malo lava,

Jump to: navigation, search

e iai le mea lea ua ou faalogo iai,fia malamalama foi

Laigaleia (talk)13:42, 11 September 2008