WikiEdProfessional eLearning Handleiding/Didactische concepten/Welke rol spelen media in het leerproces?

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Men kan dus stellen dat binnen de meeste hedendaagse leeromgevingen waar gebruik wordt gemaakt van technologie en waar media op vakkundige wijze in de lesmethode worden verwerkt, media een invloedrijke en belangrijke rol in het leer- en onderwijsproces (kunnen) spelen. Bekende voorbeelden van een dergelijke onderwijsomgeving zijn de Jasper Woodbury Series (zie Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1992: 1993), en Exploring the Nardoo (zie Hedberg, & Harper, 1995; Harper, Hedberg, Wright, & Corderoy, 1995). In deze leeromgevingen spelen media een essentiële rol bij het behalen van de leerdoelen door leerlingen. Media worden ingezet om leerlingen te motiveren. Er wordt op slimme wijze gebruik gemaakt van geluid, afbeeldingen en animaties. Tevens kunnen media worden gebruikt om een bepaalde context of situatie uit de echte wereld, die in werkelijkheid niet in het klaslokaal kan worden gebracht, te tonen.

De meerderheid van leeromgevingen zoals de Jasper Woodbury Series en Exploring the Nardoo zijn gebaseerd op de principes van het constructivisme met betrekking tot leren en situated cognition (zie Brown, Collins, & Duguid, 1989; Cognition and Technology Group at Vanderbuilt, 1990). Deze lesmethoden maken vakkundig gebruik van de kracht van uiteenlopende eigenschappen van media in combinatie met sterke leerstrategieën, zoals problemen oplossen, gezamenlijk onderzoek doen en kritisch nadenken, en laat de leerlingen op die manier aan zinvolle en motiverende leertaken werken. Zowel het leerproces als het lesgeven worden negatief beïnvloed wanneer media niet op vakkundige wijze in de leerervaring worden verwerkt. Aan de andere kant komt het het leer- en onderwijsproces ten goede wanneer media zorgvuldig zijn geselecteerd en toegepast, vergezeld gaan van goede lesstrategieën en zo tegemoet komen aan specifieke leerbehoeften binnen uiteenlopende leergebieden.