Sup nigga!

Jump to: navigation, search

o a au mea pesto gae fai...vaai sesi ke'i ua wikimasta...ha ha

Tseiuli (talk)11:15, 25 March 2009