Quorum

Jump to: navigation, search

Ndeipi Hove, howz Gabs this fine weekend--Shumimlingo 16:04, 23 January 2011 (UTC)

Shumimlingo (talk)05:04, 24 January 2011

Ndakafara hama yangu.Kwakadii kwako? Gabs is ok.Its always raining almost every day. Yanga yakadii holiday yako kuZim?

Hove (talk)05:06, 24 January 2011

zim was ok. just very hot! --Shumimlingo 16:08, 23 January 2011 (UTC)

Shumimlingo (talk)05:08, 24 January 2011