Malo Sak

Fragment of a discussion from User talk:L.sakaria
Jump to: navigation, search

hahaha .. e sao lava o lega e maimau le gofoa .. aua eke add au comments i lau user page but on the discussion page .. lol ..kaimi o le tea break . right

Sui (talk)09:32, 5 September 2008