Malo Sak

Jump to: navigation, search

vaai aua le maimauina le gofoa e gofo ai ae leai se mea o faia .....

Sui (talk)08:40, 5 September 2008

hahaha .. e sao lava o lega e maimau le gofoa .. aua eke add au comments i lau user page but on the discussion page .. lol ..kaimi o le tea break . right

Sui (talk)09:32, 5 September 2008