Assessing

Fragment of a discussion from User talk:Sphe
Jump to: navigation, search

wentombazane ungangjwayeli nje kabi mina...kwasekqalen uban obethena funda ipage lam?? akuve kukhlupha njlo ukbhoreka wena ngoba ugcina ubhorekekla ezntwen ezngakdingi....get a life man!!

Sphe (talk)23:17, 16 April 2013