Refworks/refworks/introducció

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Aprèn Refworks!Icon objectives.jpg
Objectives
L'objectiu d'aquest tutorial és aconseguir que els usuaris es familiaritzin amb Refworks i coneguin totes les possibilitats que aquest gestor bibliogràfic ofereix.


Refworks és un gestor de referències bibliogràfiques en entorn web que permet crear bases de dades amb aquestes referències, importar, organitzar i gestionar-les amb diferents estils. Crear bibliografies per diferents projectes o categories, incloure citacions bibliogràfiques en documents, i exportar i compartir col·leccions de referències.


1.Com accedir i configurar RefWorks:

Heu de registrar-vos a RefWorks (https://www.refworks.com/Refworks) creant un compte individual des de qualsevol ordinador connectat a la Xarxa UAB.
Registrar-se per primera vegada:
Connecteu-vos amb Regístrese para una Cuenta Individual, introduïu un nom d’usuari i contrasenya. Posteriorment rebreu un correu electrònic amb el codi d’usuari de grup per connectar-vos des de fora del campus.
Accés des del campus UAB:
Connecteu-vos a RefWorks. Ompliu les dades de nom d’usuari i contrassenya. Premeu Acceder.
Accés des de fora del campus: Connecteu-vos a RefWorks. Cliqueu Acceso utilizando su código de grupo. Escriviu el codi que heu rebut al correu electrònic en la inscripció individual. Ompliu les dades de nom d’usuari i contrasenya i premeu Acceder. [Si utilitzeu el servei VPN no us caldrà entrar el codi de grup]

Idiomes del programa:
Podeu canviar l’idioma a la pantalla d’ingrés de la base de dades al marge superior dret, o al desplegable Herramientas a l’opció Idioma dins de la base de dades.

Registre a Refworks

2.Com introduir referències bibliogràfiques a la vostra base de dades:

Amb RefWorks podeu crear la vostra pròpia base de dades important o introduint referències bibliogràfiques i escollir el format bibliogràfic de les vostres citacions i bibliografies.

Introducció

2.1 Importar directament des d’una base de dades

Alguns paquets de bases de dades permeten exportar referències bibliogràfiques directament a RefWorks, per exemple CSA, EbscoHost o SilverPlatter. Un cop féu la cerca i seleccioneu els documents que us interessen i premeu la opció d’exportar a Refworks. Les referències us seran importades directament a la carpeta Última importación.

Importació directa

2.2 Importar fitxers generats per una base de dades

Les bases de dades permeten, generalment, guardar els resultats d’una cerca en un fitxer de text que posteriorment pot ser importat a RefWorks. Les instruccions bàsiques són:
· Connecteu-vos a la base de dades.
· Feu la cerca, visualitzeu el resultat i escolliu els documents que us interessin.
· Guardeu els resultats en un fitxer.
· Connecteu-vos a RefWorks.
· Cliqueu a Referencias i seleccioneu Importar.
· Trieu la font i la base de dades als desplegables Filtro de importación/Fuente de datos i Base de Datos.
· Seleccioneu a Importar datos del siguiente archivo de texto el document que heu creat amb els resultats de la cerca.
· Premeu Importar i llavors les vostres referències es carreguen automàticament dins de la carpeta Última importación.
Podeu consultar les instruccions per importar referències des de bases de dades en línia concretes a: http://www.bib.uab.es/continguts/refworks/basesdedades.html.

2.3 Importar referències des de catàlegs

RefWorks permet importar referències des d’una sèrie de catàlegs d’arreu del món, entre d’altres la Biblioteca Nacional de España, Library of Congress, National Library of Medicine (PubMed) i altres biblioteques nacionals i universitàries. Cal fer la cerca a través de la pantalla de RefWorks a : Buscar > Catálogo o base de datos en línea, trieu del desplegable Base de datos en línea por buscar el catàleg que us interessi. Un cop realitzada la cerca seleccioneu del llistat de resultats els documents que voleu i cliqueu Importar. Aquestes referències s'afegiran a la carpeta Última importación.
Media:3.3.swf

2.4 Introduir referències manualment

Per incorporar referències manualment cal que aneu a Referencias > Añadir nueva referencia. Podeu triar el format de sortida (MLA, Chicago, etc.), la tipologia documental (revista, tesi, mapa, etc.) a l'opció Tipo de referencia i la carpeta on es guardarà la citació. Ompliu manualment les dades que tingueu i per finalitzar només cal prémer Guardar.

2.5 Importar des de canals RSS

Un canal RSS permet obtenir les novetats dels llocs web que s’indiquin actualitzant al dia els temes triats per l’usuari. A Refworks es poden afegir canals RSS a l’opció Buscar > Fuente RSS, cal incloure a la finestra l’adreça URL del canal RSS que es vulgui incorporar a la base de dades. Les novetats es visualitzen al clicar el link del canal, cal seleccionar i importar les que es vulguin guardar com a referències a la base de dades.

2.6 Importar a través de RefGrab-it

RefGrab-It és un aplicatiu que permet importar dades de pàgines web mentre s’està navegant. Cal baixar-lo (Herramientas > RefGrab-it) i instal·lar-lo. Pot importar la referència de la pàgina web en si mateixa i, depenent de la qualitat de les dades que contingui (DOI, ISBN, RSS...), importarà les referències d’articles de revista, llibres i notícies.

2.7 Importar des d’altres gestors de referències

Podeu consultar les instruccions d'ajuda per importar referències des d'altres gestors com EndNote, ProCite o Reference Manager.

3.Com incloure citacions bibliogràfiques en un text

3.1 Incorporar citacions a documents Word utilitzant Write-N-Cite

Write-N-Cite és una aplicació per a Microsoft Word que fa més fàcil incloure referències a mesura que s'escriu un document. Per utilitzar-lo heu de tenir instal·lada l’aplicació (Herramientas > Write-N-Cite) a l’ordinador i tenir connexió a Internet mentre escriviu o editeu el manuscrit. Per incorporar referències amb Write-N-Cite cal: 􀂃 Creeu o obriu un document Word. 􀂃 Cliqueu el botó de Write-N-Cite i obriu una sessió de RefWorks. 􀂃 Col·loqueu-vos al document en el lloc on necessiteu una citació, localitzeu a Write-N-Cite la referència que voleu i cliqueu Cite al seu costat. 􀂃 En el document apareixerà la citació amb el número de referència de RefWorks (Ref-ID), l’autor i any de publicació entre dobles claus. Exemple: Template:161 Maisel,L.Sandy 2003;. Aquest no és el format de visualització final que es generarà en crear la bibliografia. Si voleu afegir una altra citació al mateix lloc col·loqueu el cursor desprès del punt i coma i repetiu el procés. Exemple: Template:161 Maisel,L.Sandy 2003;11 Smith,Angel 2002; Si voleu incloure el número de pàgina en la citació un cop l’hagueu inclòs al document, col·loqueu el cursor a sobre de la citació inclosa al document, aneu a Write-N-Cite cliqueu Edit Citation, poseu el número de la pàgina a la casella Specific page i cliqueu Save to word. Exemple: Template:558 de Riquer,Martín 1958/s30; Si voleu comprovar el format final de visualització d’una cita, col·loqueu el cursor a sobre de la citació inclosa al document, aneu a Write-N-Cite i premeu Edit Citation. A la casella Preview podreu veure el format final que tindrà.

3.2 Incorporar citacions amb l’opció Una línea/Vista de cita

Obriu un document de text i una sessió de RefWorks, al costat del nom de la carpeta trieu al desplegable Cambiar a: i seleccioneu Una línea/Vista de cita. Escolliu la referència que voleu i premeu Citar. S’obrirà el menú Visualitzador de citas bibliográficas de RefWorks on sortirà la citació que hagueu triat. Amb Seleccionar cita bibliográfica podeu marcar aquesta citació i copiar-la amb Ctrl+ C. Col·loqueu-vos al document Word i on vulgueu incloure la citació feu Edició 􀃆 Enganxa.

3.3 Incorporar citacions manualment

[Podeu utilitzar aquesta opció per treballar sense connexió a Internet: només necessiteu una llista de referències exportada prèviament] Per aconseguir una llista de referències amb el número de referència (Ref-ID) féu a RefWorks: 􀂃 Referencias 􀃆 Exportar. 􀂃 Trieu quin grup de referències voleu incloure a la llista. 􀂃 A Formato para Exportar trieu Citation List i premeu Exportar el archivo de texto. 􀂃 Guardeu el document. 􀂃 Si no s’obre automàticament cliqueu Descargarlo. Per incorporar citacions: 􀂃 Creeu o obriu un document. 􀂃 Col·loqueu-vos en el document on necessiteu una citació bibliogràfica. Entre dobles claus escriviu el número de identificación que té a RefWorks (Ref-ID). Exemple: Template:28 Si voleu afegir una altre citació al mateix lloc col·loqueu el cursor després del punt i coma i repetiu el procés. Exemple: Template:161;11 Si voleu incloure el número de pàgina en la citació heu d’escriure després del Ref-ID /s i el número de pàgina tot seguit. Exemple: Template:558/s30;

4. Com generar bibliografies:

4.1 Generar bibliografies a partir d’un document que ja té citacions bibliogràfiques

Un cop s’ha creat un document que inclou citacions bibliogràfiques (elaborades amb qualsevol dels tres mètodes explicats a l’apartat 4) es pot generar la bibliografia d’aquestes citacions de forma automàtica amb diferents procediments: A. Utilitzant Write-N-Cite:

􀂃 Tingueu el document obert i guardada la darrera modificació.
􀂃 Obriu Write-N-Cite i seleccioneu Bibliografía.
􀂃 Trieu el format de entrega i cliqueu Crear bibliografía.
􀂃 Es crea un document Word amb el nom Final-[nom del vostre document] on s’inclouen les citacions bibliogràfiques i la bibliografia amb el format bibliogràfic que hagueu seleccionat prèviament.

B. Utilitzant RefWorks:

􀂃 Guardeu el document després de la darrera modificació i tanqueu-lo.
􀂃 Connecteu-vos a RefWorks i seleccioneu Bibliografía.
􀂃 A Formato bibliográfico seleccioneu un format de sortida del desplegable.
􀂃 Seleccioneu Formatear manuscrito y bibliografía i seleccioneu el nom del fitxer del document.
􀂃 Premeu Crear Bibliografía.
􀂃 A la pantalla Exportar cliqueu Descargarlo.
􀂃 Es crea un nou document on s’inclouen les citacions bibliogràfiques amb el format bibliográfic escollit i la bibliografia al final del document. Graveu-lo abans de tancar la sessió.
Si heu de fer modificacions a la bibliografia, heu de fer-les primer en el document original i tornar a generar la bibliografia.


4.2 Generar bibliografies soltes

Es pot crear una bibliografia a partir de les referències de la base de dades de RefWorks.

􀂃 Connecteu-vos a RefWorks.
􀂃 Trieu l’opció Bibliografía.
􀂃 Escolliu el Formato bibliográfico.
􀂃 Seleccioneu Formatear Bibliografía de la lista de referencias i el format del document (html, rtf, word).
􀂃 Trieu quin grup de referències voleu incloure.
􀂃 Premeu Crear Bibliografía.
􀂃 A la pantalla Exportar cliqueu Descargarlo.
􀂃 Guardeu el document.

5. Com gestionar les carpetes:

Les carpetes són una manera fàcil d’organitzar les referències a RefWorks. Per defecte n’hi ha dues a la base de dades que no poden ser esborrades ni se’ls pot canviar el nom:

􀂃 Referencias que no están en ninguna carpeta (A Carpeta 􀃆 Ver): s’agrupen totes les referències que no han estat col·locades a cap carpeta pròpiament.
􀂃 Última importación (A Carpeta 􀃆 Ver): inclou les referències importades més recentment. Cada vegada que es fa una nova importació el contingut se sobreescriu, i les referències anteriors passen a la carpeta Referencias que no están en ninguna carpeta.

Les opcions existents per gestionar les carpetes són:

􀂃 Veure les carpetes: al menú Carpetas 􀃆 Ver cliqueu el nom de la carpeta que vulgueu veure.
􀂃 Crear una nova carpeta: en el menú Carpetas 􀃆 Crear Nueva Carpeta introduïu el nom de la nova carpeta.
􀂃 Canviar el nom, esborrar o buidar una carpeta: amb el menú Carpetas > Organizar carpetas:

o Cliqueu Renombrar per canviar el nom de la carpeta. o Premeu Borrar per esborrar la carpeta (Atenció! Les referències de la carpeta no s’esborraran, sinó que es mouran a Referencias que no están en ninguna carpeta).
o Amb l’opció Desocupar Carpeta es buida de referències la carpeta (Atenció! Les referències de la carpeta no s’esborraran, sinó que es mouran a Referencias que no están en ninguna carpeta).

Mi Lista: Mi Lista no és una carpeta en si mateixa, però permet seleccionar referències de diferents carpetes i mantenir-les juntes temporalment per imprimir-les, exportar-les, editar-les o esborrar-les. Mi Lista (Ver > Mi Lista) només està disponible durant la sessió actual de RefWorks, i en sortir s’esborra. Amb Mi Lista es poden fer diverses actuacions:

o Afegir referències: seleccioneu les referències que us interessin de la base de dades per afegir i cliqueu Agregar a Mi Lista.
o Imprimir referències: seleccioneu les referències de Mi Lista i premeu Imprimir a la mateixa pantalla.
o Exportar referències: a Referencias 􀃆 Exportar trieu Mi Lista (no hi ha opció de seleccionar algunes referències dintre del llistat), escolliu el format per exportar i trieu Exportar al archivo del texto.
o Treure referències: seleccioneu les referències de Mi Lista que us interessin i les elimineu amb Eliminar de Mi Lista.

6. Com cercar a la vostra base de dades

Amb totes les referències bibliogràfiques que teniu incloses a les diferents carpetes del vostre perfil us heu creat la vostra pròpia base de dades dins de RefWorks. Si voleu cercar dins d’aquesta base de dades disposeu de tres tipus de cerca:

􀂃 Cerca ràpida: utilitzeu la finestra Buscar a la part superior dreta de la pantalla. Visualitzareu el resultat de les referències amb la paraula que heu cercat destacada.
􀂃 Cerca avançada: en el desplegable Buscar trieu Búsqueda avanzada. Podeu combinar els camps on buscar, els operadors booleans de connexió i fer-ho a algunes o a totes les carpetes.
􀂃 Cerca a través d’índex: al desplegable Buscar trieu Índice de autores, descriptores o revistas. Obtindreu el llistat alfabètic i el nombre de resultats associats a cada entrada.

7. Com modificar les referències

Localitzeu les referències que necessiteu dins d’una carpeta o com a resultat d’una cerca. Seleccioneu les referències que us interessin (totes les d’una pàgina, totes les del llistat o algunes seleccionades) i modifiqueu-les segons les vostres preferències:

􀂃 Modificar qualsevol camp: premeu Editor global, escolliu el camp que voleu canviar Escoja campo para editar i escriviu la nova informació a Cambiar Campo a.
􀂃 Modificar Autor, Descriptor o Títol de revista: en el menú Buscar trieu Índice de autores, descriptores o revistas segons el que us interessi. Localitzeu l’entrada a modificar i cliqueu Editar; amb la modificació automàticament se us canviaran tots els registres associats a l’entrada canviada.
􀂃 Esborrar referències: cliqueu Borrar (Atenció! Les referències seran esborrades de totes les carpetes i NO PODRAN ser recuperades).

Quan seleccioneu referències de diferents pàgines de la base de dades per afegir-les a una carpeta, heu de fer-ho pàgina a pàgina. RefWorks no manté les referències seleccionades d’una pàgina a una altra.


8. Com compartir referències bibliogràfiques: REFSHARE

RefShare és un mòdul de RefWorks que permet compartir la base dades o algunes de les carpetes de referències creades per diferents usuaris, de la mateixa institució o d’altres.

8.1 Compartir la vostra base de dades o carpetes

Amb Carpetas 􀃆 Compartir carpetas aneu a la pantalla de Compartir o bé a través de Herramientas 􀃆 Compartir referencias. Es pot triar:

􀂃 Compartir tota la base de dades 􀃆 Compartir toda la base de datos
􀂃 Compartir algunes carpetes 􀃆 Seleccionar carpetas para compartir

A la pantalla següent, Opciones de carpeta compartida, podeu triar:

􀂃 Si permeteu exportar, imprimir i crear bibliografies amb les vostres referències i en quin nombre (comandaments Permitir exportación, Permitir impresión i Permitir bibliografías).
􀂃 Podeu enviar amb Enviar URL por correo-e un missatge perquè els col·laboradors o companys coneguin la URL on hi haurà la base de dades o carpeta compartida.
􀂃 Podeu permetre que els altres usuaris utilitzin els formats bibliogràfics que hagueu personalitzat a Mostrar formatos bibliográficos personalizados i que us enviïn un e-mail de consulta a Permitir la opción de enviarme un correo electrónico.
􀂃 A les bases de dades o carpetes compartides teniu Estadísticas per veure les dades de consulta.

8.2 Utilitzar RefShare

Per accedir a RefShare cal que escriviu la URL de la carpeta o base de dades compartida. RefShare es diferencia de RefWorks pel logotip al marge superior esquerre, tot i que comparteixen l’estil i alguns menús: Buscar, Ver, Ayuda i Acerca de esta base de datos. Localitzeu les referències que necessiteu en una carpeta o com a resultat d’una cerca. Seleccioneu les referències que us interessin (totes les d’una pàgina, totes les del llistat, algunes seleccionades, etc.). Tingueu en compte que no podreu afegir ni modificar les referències o les carpetes. En canvi sí es pot: Imprimir: trieu el format de sortida i premeu imprimir. Crear bibliografia: trieu format i tipus de document i trieu Crear bibliografía. Exportar: hi ha diverses opcions, una de les més pràctiques és Exportar directamente a su cuenta de Refworks per enviar les referències a la vostra pròpia base de dades:

􀂃 Cliqueu Exportar a RefWorks.
􀂃 S’obrirà una sessió de RefWorks i cal connectar-se.
􀂃 Les referències us seran importades directament a la carpeta Última importación.

9. Formats bibliogràfics i altres eines

Estil de citacions i bibliografia - Exemples Per veure exemples de com quedaran les entrades de citacions bibliogràfiques i bibliografies abans d’incloure-les o generar-les podeu fer:

􀂃 Herramientas 􀃆 Visualizar formatos bibliográficos
􀂃 Trieu el format bibliogràfic.
􀂃 Podeu utilitzar referències de la vostra base de dades per generar els exemples.
􀂃 RefWorks generarà exemples pels diferents tipus de documents.

Editar o crear el vostre estil de citacions i bibliografia RefWorks ofereix diferents formats de sortida per a les citacions bibliogràfiques i les bibliografies. Si no us interessa cap d’aquests estils podeu crear-ne un de nou o modificar un d’existent amb: RefWorks 􀃆 Bibliografía 􀃆 Formato bibliográfico. Heu de triar Editar... per modificar un estil existent i Nuevo per crear-ne un de nou.

RefWorks ofereix altres prestacions que us poden ser d’utilitat:
Només lectura: permet que altres usuaris consultin la vostra base de dades mitjançant una contrasenya de només lectura. Es fa amb: Herramientas 􀃆 Actualizar información del usuario i s’inclou la Contraseña para Sólo-leer. Els usuaris llavors podran accedir amb el vostre nom d’usuari i la contrasenya de Sólo-leer.
Còpia de seguretat: en el menú Herramientas 􀃆 Copia de seguridad/Restaurar podeu triar Copia de seguridad. Escolliu entre copiar només referències, incloure també las fuentes RSS i els formats de sortida personalitzats. Cliqueu Hacer copia de seguridad i guardeu el fitxer.
Detectar referències duplicades: es permet crear un llistat amb les referències de la vostra base de dades que tenen la mateixa informació o molt similar amb el menú Herramientas 􀃆 Ver duplicados. Heu de seleccionar aquelles referències que us interessen i prémer Borrar per eliminar la referència duplicada.