Refworks

From WikiEducator
Jump to: navigation, search
Logo refworks.gif

Manual d'utilització del gestor bibliogràfic Refworks
Tothom està convidat a contribuir en aquest manualExclaim1.gif

L'objectiu d'aquest manual és donar a conèixer i facilitar l'us del gestor bibliogràfic Refworks.

D'on surt la idea d'aquest manual

Som estudiants de l'assignatura Formació d'Usuaris, de la llicenciatura de Documentació de la UAB.
Podeu contactar amb nosaltres a:
Marina.Abian@campus.uab.cat; Eduard.Colas@campus.uab.cat; Noemi.Muria@campus.uab.cat


Autors:

Eduard Colás
Marina Abián
Noemí Murià


Informació addicional Aquests continguts s'han creat en data 12/02/2008 a partir de la Guia d'ús Refworks del Servei de Biblioteques de la UAB i amb l'ajuda de Wink, una aplicació de Software lliure que permet realitzar captures de pantalla animades en flash.

Cc.jpg http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/.