Online manual/Translations/Česky

From WikiEducator
Jump to: navigation, search


Exe RGB 72dpi.jpg

eXe Authoring project

Společný projekt univerzit
Tairawhiti Polytechnic a Auckland University of Technology

Instalace | Práce s eXe | Tipy a Triky | Překlady manuálu

Úvod

Co je eXe?

The eLearning XHTML editor (eXe) je autorské vývojové prostředí, jehož záměrem je pomoci učitelům a tvůrcům kurzů při sestavování, vytváření a publikování webově založených e-learningových a výukových kurzů bez nutnosti ovládat HTML nebo komplikované publikační programy.

Okno eXe zobrazující iDevice "čtecí aktivita" s článkem o elearningu na Wikipedii

Web je revoluční výukový nástroj, protože nabízí učitelům a studentům technologii prezentující obsah a zároveň interakci. Výhody hypertextového média, jakým web je, jsou ovšem radikálně omezovány faktem, že drtivá většina učitelů nedisponuje technickými dovednostmi, které by jim umožňovaly vytvořit vlastní stránky. Proto se musí spoléhat na schopnosti webových vývojářů, kteří jsou schopni takový profesionální web (a také jeho obsah) vytvořit. Na tomto místě přichází program eXe, aby tyto zásadní nevýhody odstranil.

Možnosti eXe

  • Program eXe je kompletně lokalizován do češtiny, další manuály a informace jsou na webu. Mnoho z nich česky, další anglicky.
  • Program eXe je zdarma.
  • Mnoho nástrojů pro publikování na webu vyžaduje k tomu, aby se je člověk naučil efektivně používat, velké množství času. Nejsou intuitivní a nebývají připraveny pro publikování vzdělávacího obsahu. Učitelé si navíc ještě nezvykli používat takové nástroje (potažmo web) jako platformu pro zveřejňování výukových materiálů. (V ČR čest výjimkám.) Editor eXe se snaží být takovým snadno ovladatelným, pochopitelným a efektivním nástrojem, který pomůže učitelům v přípravě jejich profesionálně vypadajících výukových stránek.
  • Learning management systems (systémy pro správu výukového obsahu, LMS) nenabízejí propracované autorské nástroje pro tvorbu webového obsahu, pokud je srovnáme s běžnými redakčními systémy (Content management system, CMS). Nebo po uživateli vyžadují dovednosti na úrovni webového vývojáře. eXe je nástroj, s jehož pomocí lze vytvořit profesionální výukový obsah, který lze použít v mnoha LMS.
  • Mnoho systémů pro správu (výukového) obsahu je postaveno na principu centrálního webového serveru, takže pro přípravu obsahu vyžadují online připojení na internet. To samozřejmě omezuje tvůrce, kteří mají k dispozici pomalé nebo vůbec žádné připojení. eXe je vyvíjen jako nástroj, který se používá offline, nevyžaduje tedy připojení do internetu.
  • Mnoho systémů pro správu (výukového) obsahu nenabízí výkonné WYSIWYG prostředí, kde by autor viděl připravovaný obsah v takovém stavu, v jakém bude vidět v prohlížeči po zveřejnění - a už vůbec ne při práci offline. Tohle eXe nabízí: ve WYSIWYG editoru vidíte svůj obsah tak, jak bude vypadat, až bude publikován.

Proč používat eXe namísto programů, jako je Frontpage, Dreamweaver nebo Nvu?

Programy jako Frontpage nebo Dreamweaver mohou uživatelům nabídnout pokročilé možnosti pro designování webových stránek, ale naučit se je správně ovládat vyžaduje množství energie a času. Vývojáři eXe vytvořili komponenty, které představují výukové prostředky v jednoduché a lehce použitelné formě. Tyto komponenty se nazývají iDevice - Instructional Devices (doslova návodné, instrukční zařízení). Český tvar se nepoužívá, slovo se chápe v mužském rodě, množné číslo je iDevices. Výuková jednotka (např. lekce nebo kapitola) má svou logickou strukturu tvořenou mnoha iDevices, jejichž využitím se vytváří výukový obsah (příp. vlastní šablony).


Automatickou pomocí autorovi je u každého iDevice pedagogický tip, který jej naviguje, jak daný iDevice použít a naplnit informacemi. Takové tipy jsou totiž také u každé položky či políčka, z nichž je iDevice složen. S jejich pomocí je účel iDevice rychle zřejmý. Editace textu probíhá v interním editoru, který podporuje různé formátování textu, vkládání obrázků, videa a dalších multimediální prvků.

S pomocí eXe snadno a rychle vytvoříte multimediální výukový kurz.


Instalace | Práce s eXe | Tipy a Triky | Překlady manuálu