218 - Fasihi ya Kiswahili

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Prescribed Readings for 2006 - 2010


Section A: Plays

(1) Chacha N. Chacha: Mke Mwenza

(2) Jay Kitsao: Bibi Arusi


Section B: Prose

(1) J.C. Nsookwa: Ulimwengu wa Sungura

(2) E. Keizalahabi: Rase Mistika


Section C: Poetry

(1) Okot p'Bitek: Wimbo wa Lawino

(2) Saidi A. Mohamed: Sitaki Tamaa