WikiEdProfessional eLearning Handleiding/Overzicht/Definitie en bereik

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Onder e-learning wordt gewoonlijk verstaan het doelbewuste gebruik van op netwerken gebaseerde informatie- en communicatietechnologie bij het onderwijzen en leren. Voor deze manier van onderwijzen en leren worden ook wel de termen online leren, virtueel leren, gedistribueerd leren, netwerkleren en webgebaseerd leren gebruikt. Al deze termen verwijzen naar educatieve processen waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van zowel asynchrone als synchrone leer- en onderwijsactiviteiten. Wanneer men echter de definities van deze begrippen met elkaar vergelijkt, wordt duidelijk dat de educatieve processen waar deze benamingen naar verwijzen toch enigszins van elkaar verschillen en deze begrippen dus niet als synoniemen van het begrip e-learning kunnen worden gebruikt.

Het begrip e-learning is een breder begrip dan online leren, virtueel leren, gedistribueerd leren, netwerkleren of webgebaseerd leren. De letter "e" van e-learning komt van het woord "electronic" en onder e-learning vallen dan ook alle educatieve activiteiten die individueel of in groepsverband, online of offline en synchroon of asynchroon via stand-alone computers of computers die op een netwerk zijn aangesloten en via andere elektronische hulpmiddelen worden ondernomen. Deze soorten of modaliteiten van e-learningactiviteiten worden grafisch weergegeven in Tabel 1 (zie ook Romiszowski, 2004).

Tabel 1. E-Learningmodaliteiten

Individuele, online e-learning in eigen tempo Individuele offline e-learning in eigen tempo
Groepsgebaseerde, synchrone e-learning Groepsgebaseerde, asynchrone e-learningIcon define.gif
Definitions
  • Individuele online e-learning in eigen tempo verwijst naar situaties waarin een individuele leerling bij het leren gebruik maakt van hulpmiddelen zoals een online database of via een intranet of internet beschikbaar gestelde vakliteratuur. Een typisch voorbeeld hiervan is een leerling die individueel studeert of informatie op internet of een lokaal netwerk zoekt.
  • Individuele offline e-learning in eigen tempo verwijst naar situaties waarin een individuele leerling bij het leren gebruik maakt van hulpmiddelen zoals een offline (dus zonder een intranet- of internetverbinding) database of een computerondersteund leerpakket. Een voorbeeld hiervan is een leerling die individueel vanaf een harde schijf, cd-rom of DVD werkt.
  • Groepsgebaseerde, synchrone e-learning verwijst naar situaties waarin groepen leerlingen via een intranet of internet gelijktijdig samen aan een project werken. Hieronder vallen bijvoorbeeld een op geschreven tekst gebaseerde bespreking en een één- of tweeweg audio- en videobespreking. Een voorbeeld hiervan is een groep leerlingen die deelneemt aan een real-time chatsessie of een audio-videovergadering.
  • Groepsgebaseerde, asynchrone e-learning verwijst naar situaties waarin groepen leerlingen gebruik maken van een intranet of internet waarbij de uitwisselingen tussen de leerlingen niet gelijktijdig plaatsvinden (dus niet in real-time). Voorbeelden hiervan zijn online discussies via elektronische mailinglijsten en op geschreven tekst gebaseerde besprekingen binnen onderwijsbeheersystemen.