User:Tuaina

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

HELLO

Framed
Arau Nei Tuaina Kirition.Ngai kain te aba ae Nonouti ao Arorae. I mena ngkai i aon Tarawa n te kawa ae Bikenibeu n te mwakoro ae 007 ni mwakoron te KPC.

My Sandbox

This is my practice area

Kanoan au web page

  1. Nonouti
  2. Arorae
  3. Rongorongon Kiribati