User:ProfESt/Professoratet i matrikelvaesen 1977-2008 - Et statusopgoerelse

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Gud ske lov, det endte godt. Vi var så forskellige, men respekterede forskelligheden.


Drivkraften: Min opvækst og uddannelse

1) Prædestineret til at blive professor
2) Integeret via morgensang
3) Skolet af jesuitter: Normer for videnskabelig diskurs

Udfordringen: Landinspektøruddannelse på et universitet

Dramaet:

1) Problemorienteret undervisning: Hvordan tilegnes en vanskelig tekst?
2) Grafteori og matrikelkortets topologi
3) Hvorfor blev Bygnings- og Boligregisteret en realitet?

a) aktørerne i politik-netværket ville det
b) kommunernes territorialisme fremskyndede det
c) den ordinale måleskala gjorde det økonomisk overkommeligt

4) Den internationale dimension

a) Det faglige miljø: 
 i) Netværkene: ScanGIS; ELIS, Slovenien, COST G9; NordiskFastighetsGruppe
 ii) Hernando de Soto/ John Searle workshop 2003, organiseret af Barry Smith
 iii) Workshop on Institutional economics, 2005, Hodgson, Hatfield, UK; Erik S Reinert
b) Ejendomsrettens udvikling i Danmark, i lyset af D C North's reflektion af økonomisk udvikling
c) Matrikelvæsenets historiske rolle: Et blandt flere midler til perfektionering af samfundet

Resultater:

a) Samlet elementer af relevant teori
b) Undervisning i matrikelvæsen:

i) Introduktion til BSc/MSc-undervisning på dansk med struktur, som kan anvendes internationalt
ii) Introduceret og konsolideret ph.d.-undervsning i cadastre/land administration

c) Medvirket til at gøre AaU synlig i ERA