User:Maleamotu'a

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

'Ai mo lau ha me'i tohitapu he heingihengi kae tuku hono fakakaukau'i 'a tupenu hina he kuo mei tali hono ui mala'ia 'ona , feinga koe 'i he ofisi palemia 'oku ngingila hono nifo koula. OOOOPS