User:JaapB/Master a project

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

How to master a project

Dit wordt een Nederlandse pagina.

Bronnen

planning:

http://education.edte.utwente.nl/practice/9798/ism1/project1/www/106/home.htm

smart doelen

http://samenwerkeninprojectgroepen.wolters.nl/7091_samenwerken_in_projectgroepen/index.htm?url=/7091_samenwerken_in_projectgroepen/7091-webpage2-0.htm#

http://www.onderwijsachterstanden.nl/smart/sma0001.php


schema maken

Gebruik een groot vel papier om een schema te maken van alle activiteiten die nodig zijn om de doelen en subdoelen te halen. Maak een schatting van de tijd die deze activiteiten gaan kosten. Je kunt ook een mindmap gebruiken voor het maken van een overzicht van doelen en activiteiten. Ruim voldoende plaats in voor vrije tijd.

een heel groot project

http://pm3.markensteijn.com/projectplan.htm