User:Bulentdos/Books/Gantep

From WikiEducator
Jump to: navigation, search
A WikiEducator saved book

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

OTMT

Temel Kavramlar

Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecine denir

Öğretim: Öğrenmenin gerçekleşmesi için planlanan, kasıtlı ve sistematik eğitime denir.

Teknoloji: Belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin kullanılmasıdır.

Eğitim Teknolojisi: Öğrenmenin tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler getirmek üzere insan gücü, bilgi, yöntem, araç gereç, düzenleme gibi tüm unsurları ise koşmaktır.

Öğretim Teknolojisi: Sınırlı bir alanda, örneğin dil öğretiminde, öğrenme-öğretme süreçlerini tasarımlama, ise koşma, değerlendirme ve geliştirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik yaklaşımı ifade etmektedir.