Sup nigga

Jump to: navigation, search

shh aua le pesto oe, vaai poo sa'o ga mea o fai...

signed lou masta

Tseiuli (talk)10:04, 25 March 2009