Signature

Jump to: navigation, search

Ke sa ea hle ngoan'a 'me.

Feela u ko tlohelle ho nna u fosa le uena. Bana ba tla reng.

Kind Regards,


11:03, 10 March 2009 (UTC)Letsie
Elliot.mohatonyane (talk)23:03, 10 March 2009