Quorum

Jump to: navigation, search

Hesi Hove, ndaona uchityisidzira vanhu pa email, kwakanaka?

JEREMIAH CHAPHXANYA (talk)04:43, 5 July 2010