O le mea...

Jump to: navigation, search

o le a le mea e fia sau? o lea e faakalin aku

Tautalagia (talk)14:16, 24 November 2007