Malo sole

Jump to: navigation, search

sole vaai sesi i wikiwiki, aua le sona faia i wikimaster sesi...hehe

Tseiuli (talk)11:17, 25 March 2009