Malo faasoa

Jump to: navigation, search

tele mea e fia fai i lenei aso ae ua le mafai foi ona o lenei aoga

Maaiolupotea (talk)08:38, 5 September 2008