Ko e ta'elata 'oku 'ikai hano faito'o

Fragment of a discussion from User talk:Tfifita
Jump to: navigation, search

'Ai a 'e koe e me'a 'oku fiu hono feinga'i ke ngalo , te u kole kia Wayne ke fakaava ha account ki Fisi hehehehe...

Tfifita (talk)11:56, 13 August 2008