Hi Fatai

Jump to: navigation, search

Malo Fatai e tokanga ki he ako...toki lea pe ki ho tuonga'ane he ngaahi me'a 'oku fai ai e loto mamahi...Ko moutolu pe foki!!

Lfusitu'a (talk)11:23, 14 August 2008

Mo'oni 'aupito ko e malo si'i kataki, Tau toki sio. Look forward for more nice stuff.

Fsoakai1 (talk)11:31, 14 August 2008