«no subject»

Jump to: navigation, search

suga e ke alu afea i savaii. vaai le vaa i misi ole a ua laka i le afa ole lua

Leila (talk)14:09, 24 November 2007