«no subject»

Jump to: navigation, search

talofa. O Leila e fiafia e sei i le teuila.

Leila (talk)13:44, 24 November 2007

O fea e se'i mai ai le teuila?

Tautalagia (talk)13:44, 24 November 2007