Sweden

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Icon objectives.jpg
Objectives
The objectives for our country are:
  • to identify opportunities to share educational resources and materials
  • to identify opportunities to train people in wiki skills
  • to strengthen our WikiEducator community in Sweden


Activities

  • WikiSkola skapas av lärare och elever - för lärare och elever! En sajt med lärobjekt som kan vara användbart för lärare eller elever. Allt material som publiceras ska vara fritt för var och en att använda om källan anges. Skriv gärna ditt eget bidrag! Wikiskola startades och drivs av Håkan Elderstig, Användare:Hakan
  • Wikibooks - det fria biblioteket! Ett Wikimedia-projekt där medlemmarna kallas Wikibokare. På den svenskspråkiga avdelningen utgör flera av böckerna samarbeten och läroböcker kan sägas vara huvudprojektet på wikibooks och här kan du lägga till det du tycker som saknas. Bybrunnen är samlingsplatsen för frågor på den svenskspråkiga Wikibooks.

News

Conferences

Community - Institutions

WikiAmbassadors / Contacts

Road Works.svg Work in progress, expect frequent changes. Help and feedback is welcome. See discussion page. Road Works.svg