Ras

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Ras sabd-
Ras+Ach sai bana hai
iska koshgat arth hai-
sar, jal,aml,madhur,katu aadi ras, rasayan,vish,amart,swad,aannad aadi.
Ras kai bhed-
Ras kai gyarah bhed hote hai-