P320 Kiswahili

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Prescribed Texts for P320/3

Section A: Plays/Tamthilia

William Shakespeare: Julius Kaizari

Mugyabuso Mulokozi: Mukwava wa Uhehe

Section B: Prose/Novels/Riwaya

Saidi A. Mohammed: Utengano

Chiinua Achebe: Mshale wa Mungu

Section C: Poetry/Ushairi

Saidi A. Mohammad: Kina cha Maisha

Saidi Karama: Saana na Umalenga

Ken Walibora: Siku Njema


Books for Basic Reading

(1) J.C. Nsookwa: Ulimwengu wa Sungura Hodari

(2) Rwechungura: Ufahamu wa Lugha ya Kiswahili

(3) Malacavuzo Amina: Lugha ya Fasihi

(4) Ahmed Ndalu: Kamusi ya Methali Za Kiswahili

(5) Ahmed Ndalu: Kamusi ya Vitendawili

(6) A.M. Nderi: Masoezi ya Ndiri