Online manual/Translations/Nederlandstalige vertaling

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Nederlandstalige vertaling

Het programma eXe

Zie inleidende screencast eXe eLearning screencast

Het programma “eXe” is een gratis editor om elektronische leerpakketten aan te maken . eXe is Open bron software (OSS Open Source Software)

Downloaden kun je op de volgende locatie : http://www.exelearning.org

Hoe je dit doet zie je in deze screencast: downloaden en installeren

Deze website is Engelstalig , maar na het downloaden installeert het programma zich automatisch in de taal die jij op jouw pc gebruikt .

Er zijn verschillende versies beschikbaar :

• Een versie om op een vaste pc te installeren

• Een “ready to run” versie om op je usb-stick te plaatsen . Deze versie moet je niet installeren . Plaats het programma gewoon op je usb-stick en je kunt “exe” overal gebruiken . Let wel op : de versie voor usb-stick heeft niet alle leerelementen ("iDevices")die beschikbaar zijn. Bovendien neemt eXe automatisch de taalinstellingen over van de pc waarop je werkt en wordt een evt. aanpassing van de taal binnen eXe (bijv. naar Nederlands) niet doorgevoerd: je blijft dus werken met de officiële taalinstellingen van de "gastcomputer". Wat betekent dat bijv. op een Sloveense pc alle menuopties, iDevices en dialoogvensters in het Sloveens verschijnen.

Vergeet ook niet de extra plugins te downloaden die je vindt door op "eduforge downloads" te klikken bij eXelearning !

SCORM 1.2 standaard

eXe genereert een leerpakket in html-formaat . Maar het is ook mogelijk om pakketten aan te maken die voldoen aan de SCORM 1.2 norm . Erg belangrijk voor wie zijn leerpakketje wil importeren in een elektronische leeromgeving (ELO) zoals Smartschool , Moodle , enz ... Meer informatie over de importeermogelijkheid vind je op http://www.exelearning.org/ContentPackaging/ScormMatrix

en enkele schermafbeeldingen kun je bekijken op http://www.exelearning.org/ContentPackaging/SCORM_Import_Screenshots

--Wilveradsl 01:18, 6 July 2007 (CEST)Het werkscherm van eXe

Zie screencast Het werkscherm en het schema paneel

Wanneer je het programma eXe opstart , krijg je het volgende werkscherm :

Scherm.jpg

het schema paneel

Hierin maak je de pagina's aan en breng je structuur in je pagina's .

Pagina's : Met de 3 knoppen Editknoppen.jpg kun je pagina's bijvoegen, wissen en de pagina's hermoemen . Op deze manier krijg je een geordende structuur .

Editveld.jpg > Editknoppen.jpg > Editveld2.jpg

Je merkt dat ook de rangorde van de pagina's verplaatst is .

Dit gebeurt met de Pijlen.jpg onderaan het editeerveld .


Rang1.jpg > Rang2.jpg > Rang3.jpg <Rang4.jpg

Het iDevices paneel

Ontwerpen

iDevices zijn losse leermodules die je aan een pagina van je elektronisch leerpakket kunt toevoegen . De iDevices , het aantal en de volgorde kies je zelf .

IDevice1.jpg

In het editeerveld kun je elk iDevice bewerken .

Voor het iDevice IDevice2.jpg in het voorbeeld hierboven pas je eerst de grootte van de afbeelding aan , de manier van uitlijnen ( links , rechts , ... ) , een bijschrift ( tekst die net onder de afbeelding geplaatst wordt ) en tot slot kun je een uitgebreide tekst bij de afbeelding plaatsen .

Vastleggen

Als je iDevice klaar is, kun je dit bewaren en vastleggen op de pagina. Dit doe je met de knoppen die je onderaan links van het iDevice vindt :

IDevice3.jpg

Van zodra je op [klaar] klikt , wordt je iDevice vastgelegdd op de pagina. Voorbeeld: Kerstboom met bijschrift en tekst :

IDevice4.jpg

Opnieuw bewerken

Een iDevice dat reeds vastgelegd is krijgt in eXe onderaan links een speciaal pictogram.

IDevice6.jpg

Wil je een vastgelegd iDevice opnieuw bewerken, dan klik je op het pictogram en kun je opnieuw wijzigingen aanbrengen.

IDevice5.jpg

--Wilveradsl 02:32, 25 December 2006 (CET)eXe leerpakketten openen, opslaan en exporteren

bewerkbare bestanden (*.elp)

Bestanden die in eXe kunnen bewerkt worden zijn te herkennen aan de extensie ".elp". Op je harde schijf vind je zo een bestand altijd in de vorm van "naam.elp"

Bewaar je je werk ook steeds in dit formaat, dan kun je achteraf nog wijzigingen aanbrengen. Soms is dat noodzakelijk, o.a. als informatie die je in een leerpakket hebt opgenomen na een tijd niet meer beschikbaar is.

Een voorbeeld hiervan: een website die je in je pakket opgenomen hebt en die 5 maanden later niet meer beschikbaar is op het internet. Op dat moment heb je het *.elp-bestand nodig om dit in je leerpakket te wijzigen .

Openen doe je via [Bestand] > [Openen] Een leerpakket opslaan doe je via [Bestand] > [Opslaan als ...] , je geeft het leerpakket een naam. Het bestand wordt nu als bewerkbaar elp - bestand bewaard.

Elpbestanden.jpg

exporteren naar html - indeling

Een afgewerkt leerpakket kan geëxporteerd worden met html - indeling . Dit kan op 2 manieren :

als html - map

Klik op [Bestand] > [Exporteren] > [Website] > [Self-contained Folder]

Htmlexport.jpg


als zip - bestand met html - inhoud

Wanneer je op deze manier exporteert krijg je een zip-bestand , waarin zich de ganse html - inhoud bevindt . Dit is gemakkelijk om je werk in html te verzenden via mail .

Klik op [Bestand] > [Exporteren] > [Website] > [Zip file]

Zipexport.jpg

als pakket met SCORM 1.2 of IMS inhoud

Door in dit formaat te exporteren kan het leerpakket op een gemakkelijke manier geïmporteerd worden in Open Leeromgevingen (ELO's) zoals Moodle , Blackboard , ... Zie : SCORM 1.2 standaard

Klik op [Bestand] > [Exporteren] > [SCORM 1.2] of [IMS Content Package]

Scormims.jpg

--Wilveradsl 03:12, 25 December 2006 (CET)


Andere Nederlandstalige eXe - webadressen

Nederlandstalige website : eXeleren website

Nederlandstalige weblog :

De oude eXe weblog

De nieuwe eXe weblog

Nederlandstalige leerpakketten :

eXe leerpakketten voor studenten

eXe leerpakketten voor leraars

eXe ondersteuning in het Nederlands

--Wilveradsl 01:17, 6 July 2007 (CEST)Nederlandstalige SCREENCASTS

Een afbeelding met tekst invoegen

--Wilveradsl 02:12, 12 July 2007 (CEST)


Structuur in elektronische leerpakketten

Met het programma eXe heb je nu een heel gebruiksvriendelijke editor om elektronische leerpakketten aan te maken .

Nu is het de taak van de leerkracht om hiermee ook gebruiksvriendelijke pakketten aan te maken. Pakketjes , waarin de student dadelijk de structuur ziet en diezelfde structuur kan terugvinden in elk leerpakket dat wordt aangeboden .

In een door jouw geschreven leerpakket , of een leerpakket van een collega , moet de student steeds dezelfde structuur kunnen terugvinden . Daarom gebruiken wij maar een paar , dadelijk herkenbare structuren . Deze 4 structuren worden in de schema's weergegeven .


Structuur3.jpg

Bij deze 4 structuren is de webquest een veelgebruikte structuur in het onderwijs.

--Wilveradsl 22:34, 26 December 2006 (CET)