Moral Education

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Pendidikan Moral

Pendidikan Moral ialah mata pelajaran yang wajib bagi pelajar warganegara Malaysia bukan Islam yang menuntut di institusi pengajian tinggi swasta di negara Malaysia di bawah Subseksyen 43 (1) Akta 555 (akta IPTS). Ia biasanya dikenali sebagai mata pelajaran LAN(Lembaga Akreditasi Negara). Kod mata pelajaran Pendidikan Moral ialah LAN1005.

[sunting] Objektif Matapelajaran

Mata pelajaran ini diajar dengan objektif bahawa setelah mengikuti pelajaran ini, pelajar akan

  * Memahami konsep-konsep asas nilai
  * Berkebolehan menjelaskan beberapa teori dan sistem nilai yang utama
  * Bertambah peka terhadap nilai, agama dan kepercayaan penduduk di Malaysia
  * Bertambah peka terhadap isu-isu moral kehidupan manusia.

[sunting] Sukatan Pelajaran

Matapelajaran ini merangkumi tajuk-tajuk seperti dibawah:

Konsep Asas Etika

  *one Pernyataan Normatif dan Deskriptif
  *two Konsep Asas Nilai

Kemoralan Sosial dan Etika Keperibadian Mulia

  *Kemoralan Sosial
  *Etika Keperibadian Mulia

Teori Teleologi

  *Utilitarianisme
  *Egoisme

Teori Deontologi

  *Prinsip Kewajiban
  *Eksistensialisme

Konsep Etika dan Insan Bermoral

  *Kandungan Etika
  *Bentuk Etika
  *Dimensi Etika

Nilai Agama

  *Agama Kristian
  *Konfusianisme
  *Taoisme
  *Agama Hindu
  *Agama Sikh
  *Agama Buddha

Akhlak Islam

  *Pengertian Akhlak Islam
  *Kata Kunci dalam Akhlak Islam
  *Dasar Akhlak Islam
  *Kepentingan Akhlak dalam Islam

Nilai Masyarakat Malaysia

Penyelesaian Konflik Moral

  *Strategi Pembinaan Hirarki
  *Strategi Pencairan Masalah
  *Strategi Kompromi
  *Strategi Analisis Nilai
  *Strategi Perkembangan Moral Kognitif

Isu Moral