Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG)

From WikiEducator
(Redirected from Beg)
Jump to: navigation, search
Logo beg.gif

Manual d'utilització del catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat


Introducció

Els continguts d'aquesta pàgina s'engloben dins del projecte de curs de l'assignatura "Formació d'usuaris" de la llicenciatura de Documentació de la Universitat Autònoma de Barcelona ([1]). Els autors són Marta Fontanals i Ángel Fernández. El correu electrònic en el que podeu contactar amb nosaltres es formaciousuaris@yahoo.es [2].

Tothom està convidat a contribuir en aquest tutorial.

Objectiu

L'objectiu d'aquest manual es saber utilitzar el catàleg de les Biblioteques especialitzades de Catalunya i treure'n el màxim profit. Està dirigit tan a nous usuaris com a d'altres que ja tenen coneixements sobre la utilització de catàlegs de biblioteques.

El Catàleg de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat (BEG)

És un catàleg que engloba 36 biblioteques i centres de Documentació que donen suport a diverses institucions de l'Administració pública de Catalunya. Segons la informació que apareix al web de les BEG, l'objectiu del catàleg és difondre el fons dels centres adscrits i racionalitzar els recursos disponibles. La Biblioteca de Catalunya és l'entitat responsable del projecte juntament amb T-Systems. La primera institució s'ocupa de la gestió bibliotecari mentre que la segona s'encarrega de la informàtica.

Com utilitzar el catàleg