WikiEdProfessional eLearning Handleiding/Overzicht/Trends

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Vanuit meerdere hoeken lijkt de interesse voor e-learning toe te nemen. Zo ook bij organisaties die van oudsher onderwijsprogramma's op afstand aanbieden binnen een kader van enkelvoudige, tweevoudige of gemengde onderwijsmethodes. Zij beschouwen online learning als een logische uitbreiding van hun educatieve activiteiten op afstand. Het bedrijfsleven is geïnteresseerd in e-learning als een manier om opleidingsactiviteiten voor intern personeel efficiënter in te richten en zo kosten te besparen. Ook op traditionele universiteiten hebben belang bij e-learning. Zij beschouwen e-learning als een manier om de toegang tot hun programma's te verbeteren en groeiende niche-markten aan te boren.

De toename van e-learning staat in direct verband met de verbeterde toegankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie en de dalende kosten die hieraan verbonden zijn. Ook de ondersteunende rol van informatie- en communicatietechnologie bij op multimedia gebaseerd leren en onderwijzen speelt een rol bij de toenemende interesse voor e-learning. Steeds meer docenten maken gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van hun lessen. De hedendaagse leerlingpopulatie (vaak de "Internetgeneratie" of "Millennials” genoemd) is met informatie- en communicatietechnologie opgegroeid en verwacht dat deze in hun leerervaringen worden toegepast (Brown, 2000; Oblinger, 2003; Oblinger en Oblinger, 2005). Ook onderwijsinstellingen zien de voordelen van het toegankelijk maken van hun programma's via een reeks verspreide lokaties, zoals de campus, thuis en andere onderwijs- en onderzoekscentra.

Ondanks de grote belangstelling voor e-learning zijn er ook beperkingen en grenzen aan verbonden. Het voornaamste obstakel bij de toename van e-learning is het gebrek aan toegang tot de noodzakelijke technologische infrastructuur. Zonder deze infrastructuur is er geen e-learning. Een gebrekkige of niet-toereikende technologische infrastructuur is net zo erg, aangezien dit kan leiden tot negatieve ervaringen die de docenten, leerlingen en leerervaringen meer slecht dan goed doen. En hoewel de kosten van hardware en software snel dalen, zijn er vaak andere kosten waar geen rekening mee wordt gehouden, zoals die van de ondersteunende infrastructuur en het onderhouden daarvan en van de juiste opleiding van personeel, zodat zij volledig van de technologie kunnen profiteren (zie Naidu, 2003).Icon reflection.gif

Reflection

  • Wat zijn de leer- en onderwijsbehoeften van uw organisatie?
  • In hoeverre en op wat voor manier wordt e-learningtechnologie ingezet om aan deze leer- en onderwijsbehoeften in uw organisatie te voldoen? Wanneer op dit moment niet op adequate wijze met behulp van deze technologie aan deze behoeften kan worden voldaan, waar ligt dit dan aan?
  • Hoe wordt bij recente inspanningen om met behulp van e-learningtechnologie aan deze leer- en onderwijsbehoeften te voldoen rekening gehouden met de veranderende onderwijsomstandigheden binnen uw organisatie?