WikiEdProfessional eLearning Handleiding/Overzicht/Mogelijkheden

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Een steeds groter deel van de literatuur over leren en onderwijzen gaat uit van het principe dat het leerproces gemakkelijker verloopt wanneer het wordt gekoppeld aan of uitgaat van zinvolle en authentieke probleemoplossingsactiviteiten (zie Barron, Schwartz, Vye, Moore, Petrosino, Zech, Bransford, & The Cognition and Technology Group at Vanderbuilt, 1998; Brown, Collins, & Duguid, 1989; Evensen, & Hmelo, 2000; Naidu, 2004; Schank, & Cleary, 1995; McLellan, 1996; The Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1990). Deze leer- en onderwijsbenadering is gebaseerd op de principes ‘leren door te doen’ en ‘leren van ervaring’ (Schank, Fano, Jona, & Bell, 1994). In deze leerbenadering worden leerlingen geplaatst in of geconfronteerd met authentieke situaties en scenario's waarin ze worden gestimuleerd bepaalde taken uit te voeren of problemen op te lossen en na te denken over hun acties (Naidu, 2004).

Hoewel dergelijke leermethodes geschikt zijn voor elke leer- en onderwijscontext en -middel kan deze methode minder doeltreffend zijn door de beperkingen van een vast tijdstip en tempo en een vaste plaats van het leren en onderwijzen binnen de conventionele omgeving van een klaslokaal. Tegelijkertijd hebben ook gedrukte studiematerialen hun beperkingen. Ze kunnen gemakkelijk worden verstuurd, maar kunnen uitsluitend tekst, afbeeldingen en illustraties vastleggen en overdragen.

Informatie- en communicatietechnologieën bieden echter veel meer mogelijkheden voor het vastleggen, opslaan en verspreiden van allerlei soorten en samenstellingen van informatie en bronnen. Naast tekst, afbeeldingen en illustraties betreft het hier op multimedia gebaseerde simulaties van ingewikkelde processen uit allerlei verschillende domeinen, zoals de biologische en medische wetenschap, landbouw, techniek en onderwijspraktijken, die in real-time en in werkelijkheid moeilijk toegankelijk en kostbaar zijn.Icon reflection.gif

Reflection

  • Wat kan deze eigenschap van e-learning betekenen voor de behoeften van uw organisatie?
  • Welke voordelen ziet u in het toepassen van e-learning voor de leer- en onderwijsbehoeften van uw organisatie?
  • Waar maakt u zich zorgen over of bent u bang voor wat betreft het gebruik van e-learning bij het voldoen aan de educatieve en opleidingsbehoeften van uw organisatie?

Icon discussion.gif

Tell us a story

Vertel eens ...

  • Kunt u een context of situatie bedenken waarin deze eigenschappen zijn toegepast? Wat waren de positieve en/of negatieve gevolgen?