User:Bulentdos/Books/Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

From WikiEducator
Jump to: navigation, search
A WikiEducator saved book

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

OTMT

Temel Kavramlar
İletişim Süreci
Görsel Materyal Tasarımı
Öğretmen Yeterlilikleri
Öğretim Tasarımı
Sunum Materyali Hazırlama
Görsel İşitsel Medya Teknolojileri
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
İnternet ve Uzaktan Eğitim
Öğretimin Değerlendirilmesi