Ripoti ya mwezi

Jump to: navigation, search
Napenda upokee  hii taarifa kwa ajili ya kuifanyia kazi na kama kuna matatizo yeyote naomba unijilishe please.

Kwa mwezi huu hatukuweza kupata taarifa nyengine

Ahsanate  sana

wako

Salum Rehani

Salum (talk)01:40, 18 January 2012