Icones

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Ajuda.

Mostra ajuda sobre la pantalla que consultem en aquell moment

Menú principal. Nova cerca. Porta a la pàgina principal des d'on es pot tornar a fer una nova cerca

Pàgina següent. Mostra la pàgina següent de l'índex

Pàgina anterior. Mostra la pàgina anterior de l'índex

Fitxa. Ensenya la pàgina del document on es troba tota la informació bibliogràfica (autor, títol, dades de publicació, col•lecció, etc)

Còpies. Permet veure quines biblioteques tenen exemplars del document escollit

Holdings. Permet veure quines biblioteques tenen aquell títol de revista

Guardar/capturar. Permet gravar o enviar per e-mail la informació que apareix en pantalla

Registre MARC. Permet veure la informació codificada en format MARC (format de treball del personal de la biblioteca)