User talk:Ponifasio

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Sole o lea lava e kau faakaikai aku le faaaoga o le kalakalagoa i luga o le wiki...vaai e le ga o ka'ua e mafai ga kalagoa ai e maua uma lava e kagaka ia e access i lau page. haha O ai mai???

Contents

Thread titleRepliesLast modified
«no subject»001:38, 5 September 2008
«no subject»001:24, 5 September 2008
Malo020:37, 4 September 2008
Talofa020:36, 4 September 2008
«no subject»020:29, 4 September 2008

«no subject»

Ole a le kala,ta o e makamaka le kilikiki.

Laigaleia (talk)01:38, 5 September 2008

«no subject»

Uso ai ua i luga uma au aka

Laigaleia (talk)01:24, 5 September 2008

uso o a mai?

Laigaleia (talk)20:37, 4 September 2008

Hi Poni, sei kau discuss mai.. what do you think of wiki wiki or kope kope.

V.okesene (talk)20:36, 4 September 2008

«no subject»

O le a se kala mai kua i ga i le faiga o le discussion?

Aquinas01 (talk)20:29, 4 September 2008